Term of Service | About Us | Get in Touch
Special Promo
Home » Product » AMD Ryzen 3 1200 R3 1200 3.1 GHz 4 Nhân Quad Chủ Đề Bộ Vi Xử Lý CPU L2 = 2M l3 = 8M 65W YD1200BBM4KAE Ổ Cắm AM4 Mới Và Có Quạt

AMD Ryzen 3 1200 R3 1200 3.1 GHz 4 Nhân Quad Chủ Đề Bộ Vi Xử Lý CPU L2 = 2M l3 = 8M 65W YD1200BBM4KAE Ổ Cắm AM4 Mới Và Có Quạt

AMD Ryzen 3 1200 R3 1200 3.1 GHz 4 Nhân Quad Chủ Đề Bộ Vi Xử Lý CPU L2 = 2M l3 = 8M 65W YD1200BBM4KAE Ổ Cắm AM4 Mới Và Có Quạt

(Rating : 5.0 from 3 Review)

US $ 59.99 US $ 59.99 0% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product AMD Ryzen 3 1200 R3 1200 3.1 GHz 4 Nhân Quad Chủ Đề Bộ Vi Xử Lý CPU L2 = 2M l3 = 8M 65W YD1200BBM4KAE Ổ Cắm AM4 Mới Và Có Quạt are here :

AMD Ryzen 3 1200 R3 1200 3.1 GHz 4 Nhân Quad Chủ Đề Bộ Vi Xử Lý CPU L2 = 2M l3 = 8M 65W YD1200BBM4KAE Ổ Cắm AM4 Mới Và Có Quạt,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - AMD Ryzen 3 1200 R3 1200 3.1 GHz 4 Nhân Quad Chủ Đề Bộ Vi Xử Lý CPU L2 = 2M l3 = 8M 65W YD1200BBM4KAE Ổ Cắm AM4 Mới Và Có Quạt Image 2 - AMD Ryzen 3 1200 R3 1200 3.1 GHz 4 Nhân Quad Chủ Đề Bộ Vi Xử Lý CPU L2 = 2M l3 = 8M 65W YD1200BBM4KAE Ổ Cắm AM4 Mới Và Có Quạt Image 3 - AMD Ryzen 3 1200 R3 1200 3.1 GHz 4 Nhân Quad Chủ Đề Bộ Vi Xử Lý CPU L2 = 2M l3 = 8M 65W YD1200BBM4KAE Ổ Cắm AM4 Mới Và Có Quạt Image 4 - AMD Ryzen 3 1200 R3 1200 3.1 GHz 4 Nhân Quad Chủ Đề Bộ Vi Xử Lý CPU L2 = 2M l3 = 8M 65W YD1200BBM4KAE Ổ Cắm AM4 Mới Và Có Quạt Image 5 - AMD Ryzen 3 1200 R3 1200 3.1 GHz 4 Nhân Quad Chủ Đề Bộ Vi Xử Lý CPU L2 = 2M l3 = 8M 65W YD1200BBM4KAE Ổ Cắm AM4 Mới Và Có Quạt

Other Products :

US $59.99