Term of Service | About Us | Get in Touch
Special Promo
Home » Product » SFP 5 đôi 10G BIDI 20KM T1310/R1270 LC SFP Module Mini sợi GBIC SFP đơn chế độ sợi quang Module SFP

SFP 5 đôi 10G BIDI 20KM T1310/R1270 LC SFP Module Mini sợi GBIC SFP đơn chế độ sợi quang Module SFP

SFP 5 đôi 10G BIDI 20KM T1310/R1270 LC SFP Module Mini sợi GBIC SFP đơn chế độ sợi quang Module SFP

US $ 356.00 US $ 356.00 0% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product SFP 5 đôi 10G BIDI 20KM T1310/R1270 LC SFP Module Mini sợi GBIC SFP đơn chế độ sợi quang Module SFP are here :

SFP 5 đôi 10G BIDI 20KM T1310/R1270 LC SFP Module Mini sợi GBIC SFP đơn chế độ sợi quang Module SFP,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - SFP 5 đôi 10G BIDI 20KM T1310/R1270 LC SFP Module Mini sợi GBIC SFP đơn chế độ sợi quang Module SFP Image 2 - SFP 5 đôi 10G BIDI 20KM T1310/R1270 LC SFP Module Mini sợi GBIC SFP đơn chế độ sợi quang Module SFP Image 3 - SFP 5 đôi 10G BIDI 20KM T1310/R1270 LC SFP Module Mini sợi GBIC SFP đơn chế độ sợi quang Module SFP Image 4 - SFP 5 đôi 10G BIDI 20KM T1310/R1270 LC SFP Module Mini sợi GBIC SFP đơn chế độ sợi quang Module SFP

Other Products :

US $356.00